Új jelszó kérése
Hírlevél
TOP termékek

Vásárlási feltételek

1. Bevezetés

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.alkotovilag.hu weboldalon (a továbbiakban: honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit. A honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják. A Felhasználó a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

Kérjük, hogy szolgáltatásainkat csak akkor vegye igénybe, ha minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti önmagára nézve.

2. A Szolgáltató

Név: Szabó Árpád ev.

Székhely: 2942 Nagyigmánd, Bajcsi Zs. 69.

Levelezési cím: 2943 Bábolna, Marek J.41.

Képviselő neve: Szabó Árpád

Adószám: 63567465-2-31

Közösségi adószám:63567465-2-31

Számlavezető pénzintézet: K&H Bank

Számlaszám: 10403631-00008791-00000001

IBAN számlaszám:Hu 68 10403631-00008791-00000001

E-mail cím: alkotovilag@gmail.com, arpi777@t-online.hu

Telefonszám: 20/444-5667, 30/856-2115

Fax:

3. A honlapon folytatott tevékenység

Kretív alapanyagok készítése, értékesítése (papírból, barkácsfilcből, fából, textilből stb... ).

Fényképes ajándéktárgyak készítése (bögre, kulcstartó, póló, hűtőmágnes, puzzle stb.) 

Kézműves ajándéktárgyak készítése, forgalmazása.

4. Felhasználási feltételek

4.1. Felelősség

A Felhasználó a honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

A Szolgáltató kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért és hogy a Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért.

A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

A Felhasználók által a honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás) a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal.

4.2. Szerzői jogok

A honlap teljes egésze (szövegek, képek, grafikai elemek, stb...) szerzői jogvédelem alá esik, így kereskedelmi célokra másolni, módosítani, terjeszteni tilos!

5. A honlapon történő vásárlás

5.1. Megrendelés folyamata

A honlap termékbemutatási, és online megrendelési lehetőséget biztosít a Felhasználók számára. A honlapon a Felhasználó menüpontok segítségével böngészhet. Az Újdonságok menüpontban találhatók a honlap kínálatában újonnan megjelenő termékek.

A kategória nevére kattintva a benne szerelő termékek listája látható. Ha az adott kategóriában lévő összes termék nem fér ki egy oldalra, akkor a termékek felett és alatt lévő számok segítségével lehet lapozni. A termék listáról a részletes termék oldal a termék nevére klikkelve érhető el, itt tájékozódhat a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról.

A honlapon lehetőség van kulcsszó alapján terméket keresni. A keresési feltételeknek megfelelő termék találatok a kategóriákhoz hasonlóan listaszerűen jelennek meg.

A választott termék a kosár gomb segítségével helyezhető a kosárba, a gomb mellett a szükséges darabszám beállítható. A Felhasználó a kosár tartalmát a Kosár menüpont segítségével ellenőrizheti. Itt módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt. A Kosár ürítése gomb segítségével lehetőség van a kosár teljes kiürítésére is. A Felhasználó a Megrendelés gombra klikkelve folytathatja a vásárlási folyamatot. Második lépésként lehetőség van belépésre, valamint regisztrációra.

Vásárlás esetén az alábbi adatokat kell a Felhasználónak megadnia: e-mail cím, név, telefonszám, számlázási cím, valamint ha ettől eltérő a szállítási cím. Regisztrációhoz az előbbi adatokon felül egy jelszó megadása is szükséges. A sikeres regisztrációról a Felhasználó e-mailben, és a honlapon tájékozódhat. A Felhasználó a regisztrációjának törlését e-mailben kérheti a Szolgáltatótól, ez esetben új vásárláshoz újra kell regisztrálnia. A hozzáférési adatok titokban tartásáért a Felhasználó felelős. A Felhasználó felelős az adatai frissítéséért, valamint köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, ha tudomására jutott, hogy az adataival harmadik fél visszaélt. Elfelejtett jelszó esetén a honlapon új jelszó kérhető a regisztrált e-mail címre. Amennyiben a Felhasználó korábban regisztrált a honlapon, a megrendelési folyamat az e-mail címének és jelszavának megadásával folytatható.

A megrendelés következő lépéseként a Felhasználónak ki kell választania a számára megfelelő fizetési és szállítási módot. A Felhasználó egy összefoglaló oldal segítségével ellenőrizheti minden korábban megadott adatát, és a megrendelni kívánt termékeket, azok mennyiségét. Adatbeviteli hibák esetén a ceruza ikon segítségével javíthat a megadott adatokon. Ha mindent megfelelőnek talál, akkor a Megrendelés elküldése gomb segítségével véglegesítheti rendelését. Erről a honlapon, illetve e-mailben kap megerősítést. Amennyiben a megrendelés rögzítése után (pl.: a visszaigazoló e-mailben) észlel hibás adatot azt haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni azt a Szolgáltató felé.

Megrendelési szándéktól függetlenül a Felhasználó a belépést a Vásárló Belépés ablak menüpont segítségével végezheti el. Belépés után megjelenik egy Adatok módosítása menüpont, ahol a regisztráció során megadott adatait tudja módosítani, valamint a leadott megrendelésének adatait, és állapotát követheti nyomon.

5.2. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Szolgáltató a Felhasználót (munkanapokon) 48 órán belül tájékoztatja a visszaigazolásról. Ha a Felhasználó nem kapja ezt meg 48 órán belül a visszaigazolást, úgy a Felhasználó mentesül ajánlati kötöttsége alól, a megrendelt termékeket nem köteles átvenni.

A visszaigazoló e-mail tartalmazza a vásárlás során megadott adatokat, a rendelési adatokat, a megrendelt termék(ek) nevét, árát, a választott fizetési és szállítási módokat, a rendelés sorszámát, valamint ezen felül a Felhasználó rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit.

 

5.2.1 Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor- amennyiben a regisztráció adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen- az adatokat törölje, és az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse.

 

5.2.2 A webáruházban kínált termékek ismertetőjében, leírásában, adatainak, árainak, stb. helyessége érdekében Szolgáltató a legnagyobb gondossággal jár el, de ezekért felelősséget nem vállal.

 

Amennyiben a webáruházban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, Szolgáltató fenntartja a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után Felhasználót azonnal tájékoztatjuk az új adatokról. Felhasználó ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

 

5.2.3 Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, leírások a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. 

 

5.2.4 Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag Felhasználóval történő egyeztetést követően kerülhet sor!

 

5.2.5 Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

 

5.2.6 Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására teljes egészben, amennyiben Felhasználó a megrendelés végösszegét a visszaigazolástól számított 10 munkapon belül nem egyenlíti ki.

5.3. A szerződés létrejötte

A szerződés megkötésére magyar nyelven van lehetőség. A megrendelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

A Szolgáltató az automata visszaigazoló e-mailen felül küld a Felhasználó részére egy második e-mailt (külön elfogadó e-mail) munkanapokon 48 órán belül, amellyel a Felhasználó ajánlatát elfogadja, és így a szerződés az ajánlat Szolgáltató általi elfogadásáról szóló külön e-mail megérkezésekor jön létre és nem a megrendelés automatikus visszaigazolásáról szóló e-mail 48 órán belüli megérkezésével.

5.4. A szerződés iktatása

A honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a Szolgáltató azt nem iktatja, utólagosan nem hozzáférhető.

5.5. Számla

A Szolgáltató papíralapú számlát állít-e ki.

A számla másolatát kérésre elektronikusan elküldjük a termékkel az eredeti példányt postázzuk .

Ha a Felhasználó egyes tételekről külön számlát szeretne kérni, akkor külön kell azokat megrendelnie vagy jeleznie kell a megrendeléskor e-mailban.

5.6. Fizetés

5.6.1. A kosárba helyezett termékek ellenértéke előre utalással is fizethető. Kérjük, hogy a megrendelés végösszegét (az esetleges szállítási díjjal együtt) a megadott számlaszámra szíveskedjen átutalni:

Cégnév: Szabó Árpád ev.

Bank neve: Kereskedelmi és Hitelbank

Bankszámlaszám: 10403631-00008791-00000001

 

Amenyiben nem átutalással, hanem bankfiókban -közvetlenül a számlára való befizetéssel- történik a vásárlási összeg kiegyenlítése, úgy 140 ft további költséget számolunk fel.

Az összeg beérkezése után maximum 3-5 munkanapon belül postázzuk Önnek a megrendelt terméke(ke)t.

15.000 Ft feletti megrendelés esetén a szállítási költséget átvállaljuk, 15.000 Ft alatt a megrendelés összegétől függően sávosan változik.

5.6.2. Utánvét

A megrendelt termék(ek) ellenértékét (az esetleges szállítási díjjal együtt) az áru átvételekor a futárnak kell átadni- kizárólag készpénzben rendezhető.

15.000 Ft feletti megrendelés esetén a szállítási költséget átvállaljuk!

5.6.3. Készpénzzel a helyszínen

A megrendelt termék(ek) Bábolnán személyesen átvehető(k), de csak kizárólag előre egyeztetett időben és helyszínen. Az áru(k) ellenértéke készpénzben fizetendő.

 

5.7. Átvételi lehetőségek, Szállítás

5.7.1. Postai csomag

A megrendelés visszaigazolása után a termékeket postai úton juttatjuk el a vásárlóhoz. A fizetési mód választásától függően 3-5 munkanap alatt postázunk.

15.000 Ft feletti megrendelés esetén a szállítási költséget átvállaljuk, 15.000 Ft alatt a megrendelés összegétől függően sávosan változik.

 

5.7.2. Személyes átvétel

A megrendelt termék(ek) Bábolnán személyesen átvehető(k), de csak kizárólag előre egyeztetett időben és helyszínen. Az áru(k) ellenértéke készpénzben fizetendő.

6. Elállási jog

6.1. Elállási jog gyakorlásának menete

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban Fogyasztó).

A terméknek, több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) naptári napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Fogyasztót a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Ebből a célból a Fogyasztó felhasználhatja a megrendelést visszaigazoló e-mailhez mellékelt elállási nyilatkozat - mintát is. A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 5. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Mindkét esetben a Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail  küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató 1. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

A termék a Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 

6.1.1 A jelenleg hatályos szabályozás szerint kizárólag természetes személyek minősülnek fogyasztónak, ők is csak akkor, ha a szakmájuk, önálló foglalkozásuk vagy üzleti tevékenységük körén kívül járnak el az ügyben. Amennyiben a vásárló cég/egyéni vállalkozás nevére kéri a számlát, úgy az elállási jog nem alkalmazható, vásárlási kötelezettsége van.

6.2. A Fogyasztót mely esetekben nem illeti meg az elállási jog

Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszti.

Olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak (pl.: fényképes bögre).

A nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási jogát.

7. Szavatosság

7.1. Kellékszavatosság

A Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően.

Fogyasztói szerződés esetén a Fogyasztónak minősülő Felhasználó az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Felhasználó érvényesíteni már nem tudja.

Nem a Fogyasztóval kötött szerződés esetén a Felhasználó az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

A Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Felhasználó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról a Felhasználó egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő (2) hónapon belül közölni.

A Felhasználó közvetlenül a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A teljesítést (vagyis a kiszállítást, átvételt követő) követő hat hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezni kell, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem a hiba jellegével, vagy a termék természetével összeegyeztethetetlen. A Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Felhasználó részére történő átadást követően keletkezett. Ennek alapján a Szolgáltató nem köteles a Felhasználó kifogásának helyt adni, ha megfelelően bizonyítja, hogy a hiba oka, a termék nem rendeltetésszerű használatának következménye. A teljesítést követő hat hónap elteltével azonban a bizonyítási teher megfordul, vagyis vita esetén a Felhasználónak kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt.

7.2. Termékszavatosság

Termékszavatosság kizárólag ingó dolog (termék) hibája esetén merülhet fel. Ez esetben a Fogyasztónak minősülő a Felhasználó – választása szerint – az 7.1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két (2) éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

A Felhasználó a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Felhasználó a gyártóval szemben érvényesítheti.

7.3. Jótállás

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

A kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a kötelező jótállás 1 év, melynek kezdő időpontja a termék a Fogyasztónak történő átadásának a napja vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja.

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Ugyanazon hiba miatt a Felhasználó kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a Felhasználó a jótállásból fakadó jogok az 7.1. és a 7.2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

7.4. Szavatossági, jótállási igények érvényesítése

A szavatossági igényeit a Felhasználó az alábbi elérhetőségeken érvényesítheti:

Név: Szabó Árpád

Levelezési cím: 2943 Bábolna Marek J. 41

Telefonszám: 20/444-5667

E-mail cím: arpi777@ t-online.hu

8. Jogérvényesítési lehetőségek

8.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja

A Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Név: Szabó Árpád

Levelezési cím: 2943 Bábolna Marek J.41.

Telefonszám: 20/444-5667

E-mail cím: arpi777@t-online.hu

A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt - vesz fel.

A Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni.

A Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

8.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:

 • Panasztétel a békéltető testületeknél:
   
  • Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
   Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
   Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500
   Fax száma: (76) 501-538
   Név: Mátyus Mariann
   E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu;
  **********************************************
  • Baranya Megyei Békéltető Testület
   Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
   Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
   Telefonszáma: (72) 507-154
   Fax száma: (72) 507-152
   Név: Dr. Bodnár József
   E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu;
  **********************************************
  • Békés Megyei Békéltető Testület
   Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
   Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775
   Fax száma: (66) 324-976
   Név: Dr. Bagdi László
   E-mail cím: bmkik@bmkik.hu;

  **********************************************
  • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
   Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
   Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870
   Fax száma: (46) 501-099
   Név: Dr. Tulipán Péter
   E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu;
  ***********************************************
  • Budapesti Békéltető Testület
   Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
   Telefonszáma: (1) 488-2131
   Fax száma: (1) 488-2186
   Név: Dr. Baranovszky György
   E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;

  ***********************************************
  • Csongrád Megyei Békéltető Testület
   Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
   Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
   Fax száma: (62) 426-149
   Név: Dékány László, Jerney Zoltán
   E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu;

  ************************************************
  • Fejér Megyei Békéltető Testület
   Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
   Telefonszáma: (22) 510-310
   Fax száma: (22) 510-312
   Név: Kirst László
   E-mail cím: fmkik@fmkik.hu;

  ************************************************
  • Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
   Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
   Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
   Fax száma: (96) 520-218
   Név: Horváth László
   E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu;
  ************************************************
  • Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
   Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
   Telefonszáma: (52) 500-749
   Fax száma: (52) 500-720
   Név: Dr. Hajnal Zsolt
   E-mail cím: info@hbkik.hu;
  ************************************************
  • Heves Megyei Békéltető Testület
   Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.
   Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.
   Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
   Fax száma: (36) 323-615
   Név: Pintérné Dobó Tünde
   E-mail cím: tunde@hkik.hu;

  ************************************************
  • Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
   Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
   Telefonszáma: (56) 510-610
   Fax száma: (56) 370-005
   Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit
   E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu;

  ************************************************
  • Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
   Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
   Telefonszáma: (34) 513-010
   Fax száma: (34) 316-259
   Név: Dr. Rozsnyói György
   E-mail cím: kemkik@kemkik.hu;
  *************************************************
  • Nógrád Megyei Békéltető Testület
   Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
   Telefonszám: (32) 520-860
   Fax száma: (32) 520-862
   Név: Dr. Pongó Erik
   E-mail cím: nkik@nkik.hu;
  *************************************************
  • Pest Megyei Békéltető Testület
   Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.
   Telefonszáma: (1)-269-0703
   Fax száma: (1)-269-0703
   Név: dr. Csanádi Károly
   E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
   Honlap cím: www.panaszrendezes.hu
  *************************************************
  • Somogy Megyei Békéltető Testület
   Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
   Telefonszáma: (82) 501-000
   Fax száma: (82) 501-046
   Név: Dr. Novák Ferenc
   E-mail cím: skik@skik.hu;
  *************************************************
  • Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
   Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
   Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180
   Fax száma: (42) 311-750
   Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin
   E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu;

  *************************************************
  • Tolna Megyei Békéltető Testület
   Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
   Telefonszáma: (74) 411-661
   Fax száma: (74) 411-456
   Név: Mátyás Tibor
   E-mail cím: kamara@tmkik.hu;

  *************************************************
  • Vas Megyei Békéltető Testület
   Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
   Telefonszáma: (94) 312-356
   Fax száma: (94) 316-936
   Név: Dr. Kövesdi Zoltán
   E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu
  *************************************************
  • Veszprém Megyei Békéltető Testület
   Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.
   Telefonszáma: 88/429-008, vagy 88/814-111 (VKIK)
   Fax száma: 88/412-150 (VKIK fax száma)
   Név: dr. Vasvári Csaba elnök ( munkanapokon hívható 08:00-13:00 óráig: 06/30/608-0270-es mobilon)
   Fogadóóra: kedden 08:00 – 13:00, ekkor közvetlenül hívható telefonszám: 88/814-121
   E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu
   web: www.bekeltetesveszprem.hu

  *************************************************
  • Zala Megyei Békéltető Testület
   Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
   Telefonszáma: (92) 550-513
   Fax száma: (92) 550-525
   Név: dr. Koczka Csaba
   E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu
 • Az online vitarendezési platform felhasználható a vitáik rendezéséhez.                                                            Az online vitarendezési platform egy interaktív weboldal, amely egyetlen belépési ponton keresztül megközelíthető azon fogyasztók és kereskedők számára, akik online ügyletekkel kapcsolatos vitáikat bírósági eljáráson kívül kívánják rendezni. Az online vitarendezési platform általános tájékoztatást nyújt a fogyasztók és kereskedők között online adásvételi és szolgáltatási szerződések kapcsán felmerült jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezéséről. Lehetővé teszi a kereskedők és fogyasztók számára, hogy panaszaikat az Unió intézményeinek hivatalos nyelvein rendelkezésre álló elektronikus űrlapon nyújtsák be, csatolva a kapcsolódó dokumentumokat. A platformnak a panaszokat az adott vitában hatáskörrel rendelkező alternatív vitarendezési fórumhoz kell továbbítania (Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes). Link: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU
 • Bírósági eljárás kezdeményezése
9. Egyéb

9.1. ÁSZF, árak módosítása

A Szolgáltató jelen ÁSZFet, a honlapon forgalmazott termékek árait és egyéb feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal bármikor módosíthatja, a módosítás a honlapon történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes.

9.2. Technikai korlátok

A honlapon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.

9.3. Adatvédelmi szabályzat

A szolgáltató adatvédelmi szabályzata a következő címen érhető el: http://www.alkotovilag.hu/shop_help.php?tab=privacy_policy

Az ÁSZF hatályba lépésének ideje

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje:2012.10.15.

GDPR
 1. Az adatkezelő adatai:

 

Vállalkozó neve:                    Szabó Árpád egyéni vállalkozó         

Székhely:                                2942 Nagyigmánd, Bajcsy-Zs. u. 69.

Nyilvántartási szám:             6841856

Adószám:                               63567465-2-31

Adatvédelmi felelős:             Szabó Árpád

Adatvédelmi tisztviselő:       Vállalkozásunknál nincs szükség adatvédelmi tisztviselő alkalmazására

Telefonszám:                          0630/858-9745

E-mail cím:                             alkotovilag@gmail.com

 

 

 1. Az Adatkezelési Tájékoztató célja:

 

Szabó Árpád egyéni vállalkozó, mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Jelen Adatkezelési Tájékoztató célja ügyfeleink, partnereink, vásárlóink tájékoztatása személyes adataik kezelését illetően. Ezúton nyilatkozunk, hogy az egyéni vállalkozó kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, az adatkezelési és adatvédelmi rendelkezések előírásait szigorúan betartva végzi a személyes adatok kezelését, figyelembe véve a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság alapelveit.

Tájékoztatjuk, hogy megteszünk minden olyan technikai és szervezési intézkedést, hogy partnereink személyes adatait biztonságos, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete által előírt módon kezeljük.

Szabó Árpád egyéni vállalkozó adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.alkotovilag.hu címen. Az egyéni vállalkozó fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

 

Szabó Árpád egyéni vállalkozó elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az egyéni vállalkozó a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Szabó Árpád az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

 

 

 1. Jogszerű adatkezelés a vállalkozásnál:

 

A személyes adatok kezelésére Szabó Árpád egyéni vállalkozónál kizárólag az alábbi esetekben kerül sor:

 1. ha az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez,
 2. az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél,
 3. az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges,
 4. az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges,
 5. az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

 

 

 1. Személyes adatok kezelése a vállalkozásnál:

 

Vállalkozásunk két féle tevékenységet végez:

 • Kézműves és egyéb termékek gyártása, értékesítése,
 • Iskolabüfé üzemeltetése.

 

A fenti tevékenységek kapcsán vállalkozó az alábbi személyes adatkezelést végzi:

 

 1. Szabó Árpád egyéni vállalkozó üzemelteti a alkotovilag.hu weboldalt. A webáruház használata során a vásárlók rendelkezésünkre bocsátják személyes adataikat.
 • Regisztráció során megadandó személyes adatok: e-mail cím, jelszó, név, cím (számlázási, szállítási), telefonszám.
 • Megrendelés esetén az alábbi adatok kerülnek felvételre: e-mail cím, név, cím (számlázási, szállítási), telefonszám.
 • A megrendelés során tájékoztató e-mail érkezik az adatkezelő által használt alkotovilag@gmail.com e-mail címre, mely szintén tartalmazza az érintett által megadott adatokat.

 

 1. Szerződéses kapcsolataink (a webáruházi és az iskolabüfé szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódóan is) szintén alapot nyújtanak egyes képviselő és kapcsolattartó természetes személyek bizonyos személyes adatainak megismerésére.

 

 1. Feladataink ellátása során partnereink e-mail címeit, telefonszámait kezeljük, szerződéses kötelezettségeink teljesítése, vagy egyéni hozzájárulásuk értelmében.

 

 1. A Facebook oldalunkon írt üzenetek során is megismerjük az érdeklődők egyes személyes adatait.

 

 1. A webáruházi vásárlások miatt számlát állítunk ki ügyfeleink részére. A számlán természetesen feltűntetésre kerülnek a vásárló adatai.

 

 1. Munkavállalóink személyes adatait is kezeljük.

 

 1. Facebook oldalunkon szervezett nyereményjátékok nyertesének adatait is kezeljük (név, lakcím, telefonszám). Erre a nyeremény kézbesítése miatt van szükség. További információt lásd 9. pont.

 

Vállalkozó a fent írt adatkezelésekről adatkezelési nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza a személyes adatok törlésére megállapított határidőket is. A nyilvántartás jelen Adatkezelési Tájékoztató mellékletét képezi.

 

 

 1. Hírlevélre történő feliratkozás:

 

A www.alkotovilag.hu oldalon van lehetőség feliratkozni hírlevélre, de egyenlőre nem küldünk ki ilyen célból e-mail üzeneteket. A feliratkozásra a regisztrációs, vagy megrendelő felületen van lehetőség. A feliratkozás során a vásárlók, érdeklődők hozzájárulnak személyes adataik marketing célú kezeléséhez és nyilatkoznak róla, hogy megismerték vállalkozásunk Adatkezelési Tájékoztatóját.

 

 

 1. Gyermekek adatai, a személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése:

 

Vállalkozásunk nem értékesít 16 éven aluliak részére. Honlapunkon nyilatkoznia kell a vásárlónak arról, hogy elmúlt 16 éves, így kizárjuk a gyermekek vásárlását.

 

16 éven aluli gyermekek adatait a vállalkozás munkavállalóinak nyilatkozata alapján kezelhetjük, amely a családi adókedvezmény igénybevétele érdekében történik. Ebben az esetben maga a törvényes képviselő bocsájtja rendelkezésre a gyermek adatait. A gyermek adatainak kezelése ez esetben jogszabályon alapuló kötelezettségünk. A családi adókedvezmény igénybevételére vonatkozó nyilatkozathoz, ún. hozzájáruló nyilatkozatot is alkalmazunk.

 

Különleges adatokat nem tárolunk.

 

 

 1. Az adatkezeléssel érintettek jogai:

 

 • Átlátható tájékoztatás:

Jelen Adatkezelési Tájékoztató is azt a célt szolgálja, hogy világos, tömör, átlátható, érthető információkat nyújtson a vállalkozásunknál alkalmazott adatkezelési tevékenységről.

 • Hozzáférési jog:

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés célja,
 • az érintett személyes adatok kategóriái,
 • azon címzettek, akikkel a személyes adatokat közölték,
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama.

 

Vállalkozásunktól a fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen:

Szabó Árpád egyéni vállalkozó 2942 Nagyigmánd, Bajcsy-Zs. u. 69.

E-mail: alkotovilag@gmail.com

 

Ezúton tájékoztatjuk, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszolunk. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszolunk.

 

 • Helyesbítéshez való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

 

Vállalkozásunktól a fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen:

Szabó Árpád egyéni vállalkozó 2942 Nagyigmánd, Bajcsy-Zs. u. 69.

E-mail: alkotovilag@gmail.com

 

Ezúton tájékoztatjuk, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszolunk. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszolunk.

 

 • Törléshez való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. Vállalkozásunk – ezen kérelem alapján – köteles törölni a személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük,
 • az érintett visszavonja korábban adott hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
 • a személyes adatokat jogellenesen kezeltük,
 • uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges törölni az adatokat.

 

Vállalkozásunktól a fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen:

Szabó Árpád egyéni vállalkozó 2942 Nagyigmánd, Bajcsy-Zs. u. 69.

E-mail: alkotovilag@gmail.com

 

Ezúton tájékoztatjuk, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszolunk. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszolunk.

 

 • Adatkezelés korlátozásához való jog:

Érintett jogosult kérni, hogy vállalkozásunk korlátozza az adatkezelést, elsősorban akkor, ha:

 • vitatja az adatok pontosságát,
 • jogellenesnek tartja az adatkezelést, de valamilyen okból mégsem kéri az adatok törlését.

 

Vállalkozásunktól a fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen:

Szabó Árpád egyéni vállalkozó 2942 Nagyigmánd, Bajcsy-Zs. u. 69.

E-mail: alkotovilag@gmail.com

 

Ezúton tájékoztatjuk, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszolunk. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszolunk.

 

 • Adathordozhatósághoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 

Vállalkozásunktól a fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen:

Szabó Árpád egyéni vállalkozó 2942 Nagyigmánd, Bajcsy-Zs. u. 69.

E-mail: alkotovilag@gmail.com

 

Ezúton tájékoztatjuk, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszolunk. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszolunk.

 

 • Tiltakozáshoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból, bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendeletének 21. cikkében írt módon.

 

Vállalkozásunktól a fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen:

Szabó Árpád egyéni vállalkozó 2942 Nagyigmánd, Bajcsy-Zs. u. 69.

E-mail: alkotovilag@gmail.com

 

Ezúton tájékoztatjuk, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszolunk. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszolunk.

 

Szabó Árpád egyéni vállalkozó vállalja, hogy minden olyan címzettet tájékoztat a fenti jogokkal kapcsolatban részére küldött kérelmekről, akivel a személyes adatokat közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul. Vállalja továbbá, hogy a fenti kérelmek elintézéséről az azokkal kapcsolatos döntésről legkésőbb 30 napon belül értesíti az érintettet (kérelmezőt).

 

 

 1. Vállakozásunk weblapja:

 

A vállalkozásunk által üzemeltetett weboldal címe: www.alkotovilag.hu

 

Cookie-k (Sütik):

A sütik feladata:

-           információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;

-           megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;

-           megkönnyítik a weboldal használatát;

-           minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

 

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (Cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

 

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) Cookie-k:

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a www.alkotovilagunk.hu weboldalt, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

 

Az érintett választása a Cookie-kal kapcsolatban:

Webböngésző Cookie-k:

A böngésző beállításaiban az érintett elfogadhatja, vagy elutasíthatja az új Cookie-kat és törölheti a meglévő Cookie-kat. Azt is beállíthatja a böngészőben, hogy az minden alkalommal értesítse, amikor új Cookie-kat helyeznek el a számítógépben, vagy más eszközön. A Cookie-k kezelésével kapcsolatban további információkat találhat a böngésző „help” funkciójában.

Ha úgy dönt, hogy néhány, vagy az összes Cookie-t kikapcsolja, nem fogja tudni használni a weboldalunk valamennyi funkcióját.

 

 

 1. Facebook oldalunk:

 

https://www.facebook.com/KreativKellekek/

 

Vállalkozásunk a Facebookon keresztül is átfogó személyes támogatást nyújt. Ha a Facebookon keresztül intéz kérdést Szabó Árpádhoz, igyekszünk azt minél előbb megválaszolni. A Facebook oldalon tudomásunkra jutott adatokat kizárólag kérdésének megválaszolásához használjuk, további reklám célokra nem. 

A Facebook oldal használatának célja: közösségi média felületen történő reklámozás és a weboldalunkon történő közösségi megosztás és kapcsolódás lehetővé tétele. A Facebook a saját céljaira is használhatja az adatokat, köztük az érintett profilozását és más hirdetésekkel való megcélzását.

Lehetőséget biztosítunk arra, hogy a Facebookon keresztül részt vegyen néhány nyereményjátékunkon. Ha csatlakozik a játékhoz, sorsoláson vesz részt. A sorsolás nyertesének nevét, címét kérjük el, annak érdekében, hogy a nyereményt a Magyar Posta Zrt. segítségével továbbítani tudjuk. A nyeremény kézbesítését követő 10 napon belül a nyertes adatait töröljük.

Ahhoz, hogy a Facebookon keresztül kapcsolatba tudjon velünk lépni, be kell jelentkeznie a Facebookon. Ehhez a Facebook adott esetben szintén személyes adatokat kér be, illetve tárolja és feldolgozza azokat. Szabó Árpád egyéni vállalkozónak nincsen befolyása ezeknek az adatoknak a fajtájára, terjedelmére és feldolgozására. Vállalkozásunk nem kap személyes adatokat a Facebook üzemeltetőjétől. További információt a Facebook oldalán talál.

 

 

 1. A vállalkozásunkkal kapcsolatban álló adatfeldolgozók:

 

Ezúton nyilatkozunk, hogy munkánk során kizárólag olyan adatfeldolgozókkal lépünk kapcsolatba, akik megfelelő garanciával rendelkeznek a GDPR rendeletnek való megfelelőségről és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtásáról. Az adatfeldolgozók vonatkozó nyilatkozatai rendelkezésünkre állnak.

Adatfeldolgozó a Szabó Árpád egyéni vállalkozó által alkalmazott könyvelő cég, valamint a www.alkotovilag.hu oldalon megrendelt termékek kiszállítását végző Magyar Posta Zrt. is. A csomagok kézbesítése érdekében a megrendelő adatait továbbítjuk a Magyar Posta Zrt. számára.

 

Szerződött adatfeldolgozó partnereink kizárólag az általunk adott utasítás alapján (kivéve jogi előírás alkalmazása), titoktartási kötelezettséget vállalva kezelik partnereink személyes adatait.

 

 

 1. Az adatkezelés biztonsága:

 

Szabó Árpád egyéni vállalkozó fokozottan ügyel partnerei, vásárlói személyes adatainak biztonságára. A jogszabályi rendelkezések maradéktalan betartása mellett jár el és ezt megköveteli valamennyi partnerétől is. A személyes adatok védelme magában foglalja a fizikai adatvédelmet is (iratok, számítástechnikai eszközök zárható helyiségben történő tárolása), valamint az informatikai védelmet is (tűzfallal, jelszóval védett számítógép).

 

 

 1. Tájékoztató a vonatkozó jogszabályokról:

 

 • évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.).

 

 

 1. Bírósághoz fordulás joga:

 

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 

 

 1. Adatvédelmi hatósági eljárás:

 

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 0613911400

Fax: 0613911410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

 

 

Nagyigmánd, 2018. május 20.

 

 

 

 

Szabó Árpád

egyéni vállalkozó

2942 Nagyigmánd, Bajcsy-Zs. u. 69.

Telefonszám: +36204445667

E-mail: alkotovilag@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. SZÁMÚ MELLÉKLET

 

Ssz.

Személyes adat kezelésének megnevezése

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

A személyes adat törlésére nyitva álló határidő

1.

A www.alkotovilag.hu webáruházban történő regisztráció és hírlevélre történő feliratkozás során megadott adatok

A vásárlók kényelmének biztosítása, az újabb megrendelések megkönnyítése.

Az érintett hozzájárulása alapján.

Az érintett nyilatkozatának visszavonása, vagy törlési kérelme esetén azonnali hatállyal, de legkésőbb 3 munkanapon belül

2.

A www.alkotovilag.hu webáruházban történő megrendelés során megadott adatok

Szerződéses kötelezettség (a megrendelés) teljesítése érdekében. A számla mellékleteként meg kell őrizni a szerződést, ez jogszabályi kötelezettség.

Szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése. Majd jogszabályi kötelezettség teljesítése.

A jogszabályban előírt megőrzési kötelezettség leteltét követő 30 napon belül.

3.

A www.alkotovilag.hu oldalon leadott megrendelésről beérkező e-mail (alkotovilag@gmail.com), a benne szereplő adatokkal

Szerződéses kötelezettség (a megrendelés) teljesítése érdekében. A számla mellékleteként meg kell őrizni a szerződést, ez jogszabályi kötelezettség.

Szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése. Majd jogszabályi kötelezettség teljesítése.

A jogszabályban előírt megőrzési kötelezettség leteltét követő 30 napon belül.

4.

A szállítói szerződésekben megadott kapcsolattartói adatok

Szerződéses kötelezettség (a megrendelés) teljesítése érdekében. A számla mellékleteként meg kell őrizni a szerződést, ez jogszabályi kötelezettség.

Szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése. Majd jogszabályi kötelezettség teljesítése.

A jogszabályban előírt megőrzési kötelezettség leteltét követő 30 napon belül.

5.

A vásárló számára kiállított számlán szereplő adatok

Jogszabályon alapuló megőrzési kötelezettség 8 évig.

Jogszabályon alapuló kötelezettség.

A jogszabályban előírt megőrzési kötelezettség leteltét követő 30 napon belül.

6.

A számlák kiállítása során alkalmazott szoftver programban tárolt vevő adatok

Jogszabályon alapuló megőrzési kötelezettség 8 évig.

Jogszabályon alapuló kötelezettség.

A jogszabályban előírt megőrzési kötelezettség leteltét követő 30 napon belül.

8.

Beérkező e-mailek (alkotovilag@gmail.com) e-mail címekre

Szerződéses kötelezettség (a megrendelés) teljesítése érdekében.

Szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése.

A feladat elvégzését követő 10 munkanapon belül

9.

Munkavállalók személyes adatainak kezelése

Munkavisszonnyal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése, a munkavégzéssel kapcsolatban felmerülő okok.

Jogszabályon és a munkavállaló hozzájárulásán alapuló kötelezettség.

A jogszabályban előírt megőrzési kötelezettség leteltét követő 30 napon belül.

10.

A munkavállaló gyermekeivel kapcsolatos személyes adatok kezelése (családi adókedvezmény igénybevétele miatt)

A családi adókedvezmény igénybevétele a munkavállaló nyilatkozata alapján.

Hozzájáruláson és jogszabályi kötelezettségen alapuló adatkezelés.

A jogszabályban előírt megőrzési kötelezettség leteltét követő 30 napon belül.

11.

Facebook nyereményjáték nyertesének adatai: név, lakcím, telefonszám

A nyeremény kézbesítése érdekében.

Jogos érdek.

A nyeremény kézbesítését követő 10 munkanapon belül.

 

 

Webáruház készítés